Endrey ambony loatra

Clé
Eb
Mesure
6/4
Tempo
175
Feony HL 435, Tonony Rajoelison
s s - m r - d d - - t1 -
d d - d s1 - s1 s1 - - s1 -
m m - s f - m m - - r -
d d - d d - d s1 - - s1 -
E- ndrey   a- mbo-   ny loa-     tra,  

 

f f m f l - s m - - - -
t1 r di r f - d d - - - -
r s - s t - t s - - - -
s1 s1 - s1 s1 - s1 d - - - -
Tsy tra-   try ny   sai- nay        

 

s s - m r - d d - - t1 -
d d - d s1 - s1 s1 - - s1 -
m m - s f - m m - - r -
d d - d d - d s1 - - s1 -
He a-   vo ta-   fa- hoa-     tra  

 

f f m r s - t1 d - - - -
t1 r d t1 t1 - s1 s1 - - - -
r s - s r - f m - - - -
s1 s1 - s1 s1 - s1 d - - - -
Ny he-   ri- nao   ry Ray        

 

d l1 d f l - l l - - s -
s1 l1 d d f - f f - - m -
m f - l d' - d' d' - - d' -
d f1 - f1 f1 - d s1 - - d -
Ny la-   ni- tra   sy ta-     ny  

 

s s r s t - l s - - - -
d t1 - t1 r - d t1 - - - -
s s - s fi - fi s - - - -
m r - r r - r s1 t1 r s -
'Zay a-   san- ta-   na- nao,        

 

s d' - s s - m r - - d -
r d - d t1 - d t1 - - d -
s s - s s - s f - - m -
f m - m r - d s1 - - l1 -
Mi- to-   ry la   vi- tra a-     ny  

 

l l s d m - r d - - - -
d d - d d - t1 s1 - - - -
f m - m s - f m - - - -
f1 s1 - l1 s1 - s1 d - - - -
Ny vo-   ni- na-   hi- trao.        

 

Transpose
0
 1. Endrey ambony loatra
  Tsy tratry ny sainay,
  He avo tafahoatra
  Ny herinao ry Ray
  Ny lanitra sy tany
  'Zay asantananao,
  Mitory lavitra any
  Ny voninahitrao.
 2. Tsy takatra mihitsy
  'Zay vitanao ry Ray;
  Ianao dia tsy nitsitsy
  Mba hamonjena anay.
  Fa indro ilay havoana
  Mitafy haizim-be,
  Mitory fisoloana
  Sy famelana re.
 3. Ry Tompom-pamonjena,
  He menatra izahay
  Fa ratsy nefa ekena
  Ho zanaky ny Ray.
  Atolotray tontolo
  Fa tadiavinao
  Ny fonay, ry Mpisolo
  Satria navotanao.
Tiona Advantista
16