Haleloia

Clé
D
Mesure
4/4
Tempo
120
Georg Friedrich Haendel
1       2       3       4      
d' -.s l.s   d' -.s l.s .d',d' d'.d' .d',d' d'.d' .d' t.d' -.t d'  
Ha- le- lo- ia   Ha le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia  
s -.s f.m   s -.s f.m .s,s l.s .s,s l.s .s f.m r.r m  
Ha- le- lo- ia   Ha le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia  
m' -.d' d'.d'   m' -.d' d'.d' .d',d' f'.m' .d',d' f'.m' .d' r'.s -.s s  
Ha- le- lo- ia   Ha le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia  
d -.m f.d   d -.m f.d .m,m f.d .m,m f.d .m r.d s.s d  
Ha- le- lo- ia   Ha le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia  

 

5       6       7       8      
r' -.s m'.r'   r' -.s m'.r' .r',r' m'.r' .r',r' m'.r' .r' m'.r' d' t  
Ha- le- lo- ia   Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia  
s -.s s.s   s -.s s.s .s,s s.s .s,s s.s .s s.s -.fi s  
Ha- le- lo- ia   Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia  
t -.r' d'.t   t -.r' d'.t .r',r' d'.t .r',r' d'.t .r' d'.r' m'.d' r'  
Ha- le- lo- ia   Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia  
s -.t d'.s   s -.t d'.s .t,t d'.s .t,t d'.s .t d'.t l s  
Ha- le- lo- ia   Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia  

 

9       10       11       12      
s - l t d'.d d' -.d' t l - s .r',r' d'.t .r',r' d'.t .r',r'
F'A   ndri- a- ma- ni- tra no ma- nja-   ka Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le-
s1 - l1 t1 d.d d -.d t1 l1 - s1 .s,s s.s .s,s s.s .s,s
F'A   ndri- a- ma- ni- tra no ma- nja-   ka Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le-
s - l t d'.d d' -.d' t l - s .s,s m'.r' .r',r' m'.r' .r',r'
F'A   ndri- a- ma- ni- tra no ma- nja-   ka Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le-
s - l t d'.d d' -.d' t l - s .t,t d'.s .t,t d'.s .t,t
F'A   ndri- a- ma- ni- tra no ma- nja-   ka Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le-

 

13       14       15       16      
m'.r' .r',r' m'.r'                         .d',d'
lo- ia Ha- le- lo- ia   F'A-                     Ha- le-
s.s .s,s s.s   d - r m f.f1 f -.f m r - d .s,s
lo- ia Ha- le- lo- ia   F'A-   ndri- ndri- ma- ni- tra no ma- nja-   ka Ha- le-
d'.t .r',r' d'.t   d' - r' m' f'.f f' -.f' m' r' - d' .d',d'
lo- ia Ha- le- lo- ia   F'A-   ndri- ndri- ma- ni- tra no ma- nja-   ka Ha- le-  
d'.s .t,t d'.s   d - r m f.f1 f -.f m r - d .m,m
lo- ia Ha- le- lo- ia   F'A-   ndri- a- ma- ni- tra no ma- nja-   ka Ha- le-

 

17       18       19       20      
d'.d' .d',d' d'.d' .d',d' d'.d' .d',d' d'.d'   d' - r' m' f'.f f' -.f' m'
lo- ia- Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le o- ia   F'A   ndri- a- ma- ni- tra no ma-
l.s .s,s l.s .s,s l.s .s,s l.s                 .s,s
lo- ia- Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le o- ia                 Ha- le-
f'.m' .d',d' f'.m' .d',d' f'.m' .d',d' f'.m'     .d',d' t.s .d',d' l.l .r',r' t.s,s d'
lo- ia- Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le lo- ia     Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le-
f.d .m,m f.d .m,m f.d .m,m f.d                  
lo- ia- Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia                  

 

21       22       23       24      
r' - d' .d',d' t.s .t,t d'.d',d' r'.r' s .d',t l.l .r' d'.t d'.r'd' t.t,t r'.t
ja-   ka Ha- le- lo-ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia
f.r,r s.s s.s,s m.d .r,r t1.s1 .f,m r.s,f m .l,s fi.r,r s - fi s .r,r
lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le-   lo- ia Ha- le-
  t d'.m',m' s'.m' s - l t d'.d d' -.d' t l - s.r',r' t.s
  lo- ia Ha- le- lo- ia F'A-   ndri- a- ma- ni- tra no ma- nja-   ka Ha- le- lo- ia
  .s,s m.d   s - l t d'.d d' -.d' t l - s .s,s
  Ha- le- lo- ia   F'A-   ndri- a- ma- ni- tra no ma- nja-   ka Ha- le-

 

25       26       27       28      
.s,s d'.s .t,t r'.t .s,s m'.d .t,t d'.s .l,l r'.r' .t,t d'.d',d' d' t d' d'
Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha-
s.m .m,m r.t1   d - r m f.f1 f .f m r - d.s,s m.d
lo- ia Ha- le- lo- ia   F'A-   ndri- a- ma- ni- tra no ma -nja-   ka Ha- le- lo- ia
.d',d' m'.d' .r',r' t.s d' - r' m' f'.f f' .f' m' r' - d' .m'
Ha- le- lo- ia Ha- le lo- ia F'A-   ndri- a- ma- ni- tra no ma- nja-   ka Ha-
m.d .d',d' t.s     .d',d' t.s .d',d' l.f .r,r s.s .l,l f.r,r s.,f m .d',d'
lo- ia Ha- le- lo- ia     Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le-

 

29       30       31       32      
d' d' d' -       s s f m r.,d d - - -
le- lo- ia         I- zao re- he- tr'i- zao      
.l l.l s -       m r d d t1 d - - -
Ha- le- lo- ia         I- zao re- he- tr'i- zao      
f' -.f' m -       d' s d s -.s s - - -
le- lo- ia         I- zao re- he- tr'i- zao      
l.f,f l.t d' -       d t1 l1 s1 f.,m m - - -
lo- ia Ha- le- lo- ia         I- zao re- he- tr'i- zao      

 

33       34       35       36      
    m r.,d d -   m' r' d' d' t d' -.t d' d'
    la- sa- ny     Ho fa- nja- ka- ny sy ny Kri- sti-
  d - t1 d -   s s d m r.,d d -.r m fi
  la   sa- ny     Ho fa- nja- ka- ny sy ny Kri- sti-
    s f.,m m -   d' r' f' s -.s s -.f s d'
    la sa- ny     Ho fa- nja- ka- ny sy ny Kri- sti-
    s1 -.s1 d -   d' t l s f.,m m -.r d l
    la- sa- ny     Ho fa- nja- ka- ny sy ny Kri- sti-

 

37       38       39       40      
t -.s l t d' -                    
ny ny Kri- sti- ny                      
s -.s f f s -                    
ny ny Kri- sti- ny                      
r' -.d' d' r' m' -                   d'
ny ny Kri- sti- ny                      
s -.m f r d -.s d' m l d f m.r r - d  
ny ny Kri- sti- ny ka I- zy no ha- nja- ka do- ri   a  

 

41       42       43       44      
                               
                  s d' m l d f m.r
                  Ka I- zy no han- ja- ka do-
s' t m' s d' t.l t l.,s s   .s d'.d' d' .l r'.t d'.d'
I- zy no han- ja- ka do- ri-   a   Ka I- zy no han- ja- ka do-
  .s d'.d .m l.fi s .r d.r t.s f.s m .m f.d     f
  han- ja- ka do- ri- a Ka I- zy no Ka I- zy no han- ja ka     han-

 

45       46       47       48      
      d' s' t m' s d' t.l t l.,s s - s s
                               
m r.,d d.s m.d   .r s.r .t1 d.l s - fi s r s s
ri-   a han- ja- ka   do- ri- a ha- nja- ka   do- ri- a Mpa- nja-
d' t d'       .d' t.s m'.r' .m' r'.r' .r' r' t    
ri-   a       Ka- I- zy no ha- nja- ka do- ri- a    
s.s1 .s m.d .d' t.s .t d'.d .m l.fi s.d r.r .r t1 s1    
ja- ka do- ri- a ha- nja- ka do- ri- a ha- nja- ka do- ri- a do- ri- a    

 

49       50       51       52      
s - - - - - - -   s s s s - - -
ka                 sy To- mpo- nay      
s - - - - - - -   s s s s - - -
                  sy To- mpo- nay      
  .r' m'.r' .r' m'.r' .r'.r' m'.r' .r',r' m'.r'         .r' m'.r' .r'
  ha- nja- ka do- ri- a Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia         ha- nja- ka do-
  .t d'.s .t d'.s .t,t d'.s .t,t d'.s         .t d'.s .t
  ha- nja- ka do- ri- a Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia         ha- nja- ka do-

 

53       54       55       56      
- - - - -   d' d' d' - - - - - - -
            Mpa- nja- ka              
- - - - -         .s l.s .s l.s .s,s l.s .s,s
                  ha- nja- ka do- ri- a Ha- le- lo- ia Ha- le
m'.r' .r',r' m'.r' .r',r' m'.r'         .d' f'.m' .d' f'.m' .d',d' f'.m' .d',d'
ri- a Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia         ha- nja- ka do- ri- a Ha- le- lo- ia Ha- le
d'.s .t,t d'.s .t,t d'.s         .m f.d .m f.d .m,m f.d .m,m
ri- a Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia         ha- nja- ka do- ri- a Ha- le- lo- ia Ha- le

 

57       58       59       60      
  d' r' r' r'                   m' m'
  sy To- mpo- nay                   Mpa- nja-
l.s         .r s.fi .r s.fi .r,r s.fi .r,r s.fi      
lo- ia         Ha- nja- ka do- ri- a Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia      
f'.m'         .l t.l .l t.l .l,l t.l .l,l t.l      
          Ha- nja- ka do- ri- a Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia      
f.d         .fi s.r .fi s.r .fi,fi s.r .fi,fi s.r      
          Ha- nja- ka do- ri- a Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia      

 

61       62       63       64      
m' - - - - - - - - -.m' f' f' f' - - -
ka                 sy To- mpo- nay      
  .m l.si .m l.si .m,m l.si .m,m l m         l l
  ha- nja- ka do- ri- a Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia         Mpa- nja
  .t d'.t .t t.t .t,t d'.t .t,t d' d'         d' d'
  ha- nja- ka do- ri- a Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia         Mpa- nja
  .si l.m .si l.m .si,si l.m .si,si l l         l l
  ha- nja- ka do- ri- a Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia         Mpa- nja

 

65       66       67       68      
- -.f' m'.r' m'.f' r' - .t d'.r' s             s
  sy To- mpo- nay   Ka I- zy no             Ka
s -.s s s s           .m fi.s d.t1 d.r,d t1.r s.f
ka sy To- mpo- nay           ka I- zy no      Ka I- zy
r' -.r' d'.t d'.r' t       .s l.t m.s s - fi s  
ka sy To- mpo- nay       Ka I- zy no ha- nja     ka  
t -.t d' d s -.s1 s t1 m s1 d t1.t1 l1 - s1  
ka sy To- mpo- nay Ka I- zy no ha- nja- ka do- ri-   a  

 

69       70       71       72      
d' m l d f m.r m r.d d -       .d' f'.m' .d'
I- zy no ha- nja- ka do- ri-   a         ha nja- ka do-
m -.r d -.d d.t1 d.d d t1 d - d d d .s l.s .s
no     ha- nja- ka do- ri-   a   Mpa- nja- ka ha- nja- ka do-
.s d'.t l -.s f s.s s - s - d' d' d' - - -
Ka I- zy no ha- nja ka do- ri   a   Mpa- nja- ka      
    .d f.m r m.f s f.s m d d' d' d' .m f.d .m
    Ka I- zy no ha- nja ka do- ri a Mpa- nja- ka ha nja- ka do-

 

73       74       75       76      
f'.m'         .d',d' f'.m' .d',d' f'.m' .s s d' m' d' d' s.s
ri- a         Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ka I- zy no ha- nja ka do-
l.s .d d d d .s,s l.s .s,s l.s     s d' m l d
ri- a sy To- mpo- nay Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia     Ka I- zy no ha-
- -.d' d' d' d' - - - - .m' m' d' d' d' l s.s
      mpo- nay         Ka I- zy no ha- nja- ka do-
f.d -.d' d' d' d' .m,m f.d .m,m f.d .d d' m l d f m.m
ri- a sy To- mpo-   Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ka I- zy no ha- nja- ka do-

 

Mpa-

77       78       79       80      
t d'.d' d' t d'   s s d' .s s s d'   s s
nja- ka do- ri-   a   Mpa- nja ka sy To- mpo- nay   Mpa- nja-
f m.r r - m   m m.,f s .m m m.,f s   m m
nja- ka do- ri-   a   Mpa- nja ka sy To- mpo- nay   Mpa- nja-
f s.s s - s   d' d'.,r' m' .d' d' d'.,r' m'   d' d'
nja- ka do- ri-   a   Mpa- nja ka sy To- mpo- nay   Mpa- nja-
r d.d s - d   d d d' .d d d d'   d d
nja- ka do- ri-   a   Mpa- nja ka sy To- mpo- nay   Mpa- nja-

 

81       82       83       84      
d' .s s s d'     s d' m' l d' f' m'.r' r' -
ka sy To- mpo- nay     Ka I- zy no ha- nja- ka do- ri-  
s .m m m.,f s     m m m d s r s.s s -
ka sy To- mpo- nay     Ka I- zy no ha- nja- ka do- ri-  
m' .d' d' d'.,r' m'     d' d' s l s t d'.d' d' t
ka sy To- mpo- nay     Ka I- zy no ha- nja- ka do- ri-  
d' .d d d d' .d d' m l d f m.m r d.d s -
ka sy To- mpo- nay Ka I- zy no ha- nja- ka ha- nja ka do- ri-  

 

85       86       87       88      
d'   d' d' d' .d' d' d' d' .d',d' d'.d' .d',d' d'.d' .d',d' d'.d' .d',d'
a   Mpa- nja- ka sy To- mpo- nay Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le
s .s l.s .s l.s .s l.s .s l.s .s,s l.s .s,s l.s .s,s l.s .s,s
a ha- nja- ka do- ri- a ha- nja- ka do- ri- a Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le-
m' .d f'.m' .d' f'.m' .d' f'.m' .d' f'.m' .d',d' f'.m' .d',d' f'.m' .d',d' f'.m' .d',d'
a ha- nja- ka do- ri- a ha- nja- ka do- ri- a Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le-
d' .m f.d m f.d .m f.d .m f.d .m,m f.d .m,m f.d .m,m f.d .m,m
a ha- nja- ka do- ri- a ha- nja- ka do- ri- a Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le- lo- ia Ha- le-

 

89       90       91      
d'.d'     d' d' - - d' d' - - -
lo- ia     Ha- le-     lo- ia      
l.s     m f - - f m - - -
lo- ia     Ha- le-     lo- ia      
f'.m'     s l - - l s - - -
lo- ia     Ha- le-     lo- ia      
f.d     d f - - f d - - -
lo- ia     Ha- le-     lo- ia      

 

Transpose
0
instrument
String Ensemble 2