Indray andro any

Clé
C
Mesure
4/4
Tempo
100
m.m m.m,f -.m r.d - - t1 d f.f f.f,f -.m d.r - - - .,d
'Ndray an- dro a- ny hoa- vy ia- nao     Je Ha- na- vao i- zao rehe- tr'i- zao       Ny

 

l.l l.l,t -.t t.d' - - f m r - - -        
ra- tra ho si- tra- ni- nao koa     Ha- fa- ka              

 

m.m m.m,f -.m r.d - - t1 d.,d f.f f.f,f -.m d.r - - - .,d
'Ndray an- dro a- ny ho fan- ta- tray     Je sô Ny za- va- miha- fi- na sy man- jo       Ny

 

l.l l.l,t -.t t.d' - - f m r - - -       m.s
a- hi- ahy sy fia- da- nam- po     Tre- tri- ka             A- ny an-

 

d' - -.d' t.l s - m. m.s d'.d' d'.d' d'.d' t.-,r' -.r' - - d'.r'
                              s.s
da   ni tr'any i- si-   ka Hia- ra- pa- ly ka hi- hi- ra a- vo- koa     I- reo

 

m'   -.m' r'.d' d' - l .l s d'.,d' t.,t l.,t d' - - -
d'   -.d' t.l l   f .l s d'.,d' t.,t l.,t d'
-

-

-
hi-   kam- pan- dre- se-   na Fa ha- hi- ta maso an' i Je-      

 

m.m m.m,f -.m r.d - - t1 d.,d f.f f.f,f -.m d.r - - - .,d
'Ndray an- dro a- ny hi- se- ho ia- nao     Je sô A- min'ny he- ri- nao mpa- no- me soa       'Za

 

l.l l.l,t -.t t.d' - - f m r - -  
hay ho- va- i- nao tsy ho loa     A- vo- tra      

 

m'.m' m'.m',f' -.m' r'.d' - - t d'.,d' f'.f' f'.f',f' -.m' d'.r' - - - .,d
'Ndray an- dro a- ny ho va ha- nao     Je sô Ny fon- ja tsy na- mela han- ka- toa       Ho

 

l.l l.l,t -.t t.d' - - f' m' r' - - - - -   m.s
f.f f.f,s -.s l.l - - d' d' d' - - - t -   m.m
d'.d' d'.d',r' -.r' m'.m' - - s' s' s' - - - - -   d'.d'
hi- ta- nay ia- nao Ray Tsi- toha     Sam- ba- tra             A- ny an-

 

d' - -.d' t.l s - m. m.s d'.d' d'.d' d'.d' t.,r' -.r' - - d'.r'
s - -.s s.f m - d. d.m s.s s.s l.l d'.,t -.t - - s.s
m' - f'.m' r'.d' d' - s. s.d' m'.m' m'.m' f'.f' f'.,s' -.s' - - m'.m'
da   ni- tr'any i- si-   ka Hia- ra- pa- ly ka hi- hi- ra a- vo- koa     I- reo

 

m' - -.m' r'.d' d' - l .l s d'.,d' t.,t l.,t d' - - m.s
d' - -.d' t.l l - f .f m s.,s s.,s s.,s s - - m.m
s' - -.s' s.m' f' - d' .d' d' m'.,m' r'.,r' d'.,r' m' - - d'.d'
hi-   kam- pan- dre- se-   na Fa ha- hi- ta maso an' i Je-     A- ny an-

 

d' - -.d' t.l s - m. m.s d'.d' d'.d' d'.d' t.,r' -.r' - - d'.r'
s - -.s s.f m - d. d.m s.s s.s l.l d'.,t -.t - - s.s
m' - f'.m' r'.d' d' - s. s.d' m'.m' m'.m' f'.f' f'.,s' -.s' - - m'.m'
da   ni- tr'any i- si   ka Hia- ra pa- ly ka hi- hi- ra a- vo koa     I- reo

 

m' - -.m' r'.d' d' - l .l s d'.,d' t.,t l.,t d' - - -
d' - -.d' t.l l - f .f m s.,s s.,s s.,s s - si -
s' - -.s' s'.m' f' - d' .d' d' m'.,m' r'.,r' d'.,r' m' - - -
hi-   kam- pan- dre se   na Fa ha hi ta maso an' i- Je-      

 

- - d'.,r' d'.,t l - l.,s l.,s r - - -                                
l - m - f - f.,m f.,m r - - -                                
- - m'.,f' m'.,r' d' - d'.,t d'.,t s - - -                                
    ô                                                  

 

m.m m.m,f -.m r.d - - t1 d.,d f.f f.f,f -.m d.r - - - .,d
'Ndray an- dro a- ny hi- se- ho ia- nao     Je- sô A- min'ny he- ri- nao mpa- no- me soa       'Za

 

l.l l.l,t -.t t.d'       .,d l.l l.l,t -.t t.d' - - - .,d
                               
d'.d' d'.r',r' -.r' r'.m'       .,d d'.d' d'.r',r' -.r' r'.m' - - - .,d
hay ho- va- i- nao tsy ho loa       'Za hay ho- va- i- nao tsy ho loa       'Za

 

l.l l.l,t -.t t.d'     f' m' r' - - - - -   m.s
f.f f.f,s -.s l.l     d' d' d' - - - t -   m.m
d'.d' d'.r',r' -.r' r'.m'     s' s' s' - - - - -   d'.d'
hay ho- va- i- nao tsy ho loa     A- vo- tra             A- ny an-

 

d' - -.d' t.l s - m. m.s d'.d' d'.d' d'.d' t.,r' -.r' -   d'.r'
s - -.s s.f m - d. d.m s.s s.s l.l d'.,t -.t -   s.s
m' - f'.m' r'.d' d' - s. s.d' m'.m' m'.m' f'.f' f'.,s' -.s' -   m'.m'
da-   ni- tr'any i- si   ka Hia- ra- pa- ly ka hi- hi- ra a- vo- koa     I- reo

 

m' - -.m' r'.d' d' - l .l s d'.,d' t.,t l.,t d' -   m.s
d' - -.d' t.l l - f .f m s.,s s.,s s.,s s -   m.m
s' - -.s' s'.m' f' - d' .d' d' m'.,m' r'.,r' d'.,r' m' -   d'.d'
hi-   kam- pan- dre- se-   na Fa ha- hi- ta maso an' i Je-     A- ny an-

 

d' - -.d' t.l s - m. m.s d'.d' d'.d' d'.d' t.,r' -.r' -   d'.r'
s - -.s s.f m - d. d.m s.s s.s l.l d'.,t -.t -   s.s
m' - f'.m' r'.d' d' - s. s.d' m'.m' m'.m' f'.f' f'.s' -.s' -   m'.m'
da-   ni- tr'any i- si   ka Hia- ra pa- ly ka- hi- hi- ra a- vo- koa     I- reo

 

m' - -.m r'.d' d' - l .l s d'.,d' t.,t l.,t d' - - .l
d' - -.d' t.l l - f .f m s.,s s.,s s.,s s - l .f
s' - -.s' s'.m' f' - d' .d' d' m'.m' r'.,r' d'.,r' m' - f' .d'
hi-   kam pan- dre- se-   na Fa ha- hi- ta maso an' i Je-     Fa

 

s d'.,d' t.,t l.,t d' - - .l s d'.,d' t.,t l.,t d' - - -
m s.,s s.,s s.,s s - l .f m s.,s s.,s s.,s s - si -
d' m'.,m' r'.,r' d'.,r' m' - f' .d' d' m'.,m' r'.,r' d'.,r' m' - - -
ha hi- ta maso an' i Je-     Fa ha- hi- ta maso an' i Je-      

 

- - d'.,r' d'.,t l - t - d' r' m' f' s' - -  
l - m - f - s - l t d' t d' - -  
- - m'.,f m'.,r' d' - r' - d' r' m' s' s'      
    ô       Ha-   hi- ta an' i Je-      

 

Transpose
0