Jehovah no mpiandry ahy

Clé
F
Mesure
3/4
Tempo
100
Tonony Jeanne Ratsirison, Feony By Jessie Seymour Irvine, Arr Mamy J. Ratsirison
s1 m - f.r s - f.r d - t1 d - m m r r fi
s1 d - t1 d t1 l1 s1 - s1 s1 - d d - d l1
m s - f m - d.r m - r m - s fi - fi l
d d - d d m1 f1 s1 - s1 d - d.t1 l1 - l1 r
Je- ho-   vah no   Mpi- an-   dry ahy   Mpi- a-   hy ny

 

- fi s - m m f m r - m f s f m - m r
r d t1 - d d r d t1 - d r m r d - d.t1 l1
- l s - s s - s s - s s s s s - s f
- r1 s1 - d d t1 d s1 f m r s1 l1.t1 d - m1 f1
  fa- nahy   Tsy mi- - sy a-   ta- ho-   ra- ko   Fa I-

 

f l d - t1 d - -
- f s - s s - -
- r m - f m - -
- f1 s1 - s1 d1 - -
  zy a-   ro- ko.    

 

Transpose
0
 1. Jehovah no Mpiandry ahy
  Mpiahy ny fahany
  Tsy misy atahorako
  Fa Izy aroko.
 2. Jehovah no Mpitarika ahy
  Sady mpiandry ahy.
  Amoron-drahon'aina re
  Miala sasatra e!
 3. Jehovah no Mpitantana ahy
  Tsy misy mampanahy
  Na dia mamaky ny aloky
  Ny fahafatesana.
 4. Jehovah no Mpiaro ahy
  Mamelatra ho ahy
  Latabatra eo imason'
  Ny fahavaloko.
 5. Jehovah no Mpanjakako
  Sady be indrafo.
  Hitoetra an-kianjanao doria
  No faniriako ety.
Tiona Advantista
10