Misaotra anao aho

Clé
Eb
Mesure
4/4 Miadana (P = 69)
Tempo
69
Henri RATSIMBAZAFY
                               
m -.m f m m - r - r -.r m r d - - -
d -.d d d l1 - d - t1 -.t1 t1 t1 d - - -
s -.s l s fi - fi - f -.f s f m - - -
d -.d d d r - r - s1 -.s1 s1 s1 d - - -
Fo- ny a- ho ve-   ry   No- ta- dia- vi- nao;      
'Ro- ny a- di soa-   ko   Vo- a- ve- la- nao;      
To- ki- ko ha- tra   ny   Ny fi- tia- va- nao;      

 

                Cresc.              
s -.s l s s - f - l -.l t l l - s -
m -.m m m d - d - fi -.fi fi fi f - f -
ta -.ta ta ta l - l - d' -.d' d' d' t - t -
d -.d d d f - f - r -.r r r s - s -
'Zaho ni- toe- tr'i- re-   ry   Tsy ni- lao- za- nao      
A- ry ny a- ty fo-   ko   No o- ne- na- nao      
Fa- ni- ria- ko 'za-   ny   Ka mba tan- te- raho      

 

                               
m -.m f m m -.r r - r -.r m r d - - -
d -.d d d l1 -.l1 d - t1 -.t1 t1 t1 d - - -
s -.s l s fi -.fi fi - f -.f s f m - - -
d -.d d d r -.r r - s1 -.s1 s1 s1 d - - -
Raha na- lo- to a-   ho   No- di- o- vi- nao      
'Za- ho tsy mba ma- ri- na   Na- ma- si- ni- nao      
Ne- f'i- za- ho i- re-   ry   O- sa la- v'i- zao      

 

                Dim.              
s -.s l s s -.f f - m -.m f r d - - -
m -.m m m d -.d d - d -.d t1 t1 d - - -
ta -.ta ta ta l -.l si - s -.s r f m - - -
d -.d d d f -.f r - s1 -.s1 s1 s1 d - - -
He mpa- no- ta a-   ho   No a- ma- si- ni- nao.      
La- vo aho ta- fa- ri- na   Tom- po noho Ia- nao.      
Tsy mba am- py he-   ry   Ko'a- z'i- lao- za- nao.      

 

Isan'andininy (P = 84)                              
                               
d'd'd' d'.,d" t t d' - s - lll l.,l s f s - - -
mmm m.,m f f s - m - fff f.,f r f m r di -
sss s.,d' s s s d' ta - lll l.,d' t r' s ta l -
ddd d.,d r r m - d - fff f.,f s s1 d ta1 l1 di
Mi- sao- tr'A- na- o a- ho Tom-   po   No- ho- n' ny fa- ha- soa- va- nao      

 

                               
fff f.,f m r s - d - ddd d.,d d t1 d - - -
ddd d.,d d d d - l1 - l1l1l1 l1.,l1 s1 s1 s1 - - -
lll l.,l si si s - m - fff f.,f r f m - - -
rrr r.,r f f m - l1 - rrr r.,f s s1 d - - -
Z'i- no- na moa i- zay mpa- no-   mpo   Noh' i- ray la- ta- ba- tr'A- mi- nao      

 

                               
d'd'd' d'.,d" t t d' - s - lll l.,l s f s - - -
mmm m.,m f f s - m - fff f.,f r f m r di -
sss s.,d' s s s d' ta - lll l.,d' t r' s ta l -
ddd d.,d r r m - d - fff f.,f s s1 d ta1 l1 di
Mi- sao- tr'A- na- o a- ho Tom-   po   No- ho- n' ny fa-ha- soa- va- nao      

 

                               
fff f.,f m r s - d - ddd d.,d d t1 d - - -
ddd d.,d d d d - l1 - l1l1l1 l1.,l1 s1 s1 s1 - - -
lll l.,l si si s - m - fff f.,f r f f - m -
rrr r.,r f f m - l1 - rrr r.,f s s1 d - - -
Z'i- no- na moa i- zay mpa- no-   mpo   Noh' i- ray la- ta- ba- tr'A- mi- nao.                              

 

Transpose
0