Ny hasoavanao

Clé
Ab
Mesure
3/4
Tempo
100
Feony HL 21, Tonony F.Ramanantsialonina
d d r t1 -.d r m m f m -.r d r d t1
m1 m1 f1 r1 -.m1 s1 s1 d l1 s1 -.f1 m1 f1 m1 r1
d d l1 s1 -.s1 t1 d d d d -.t1 l1 l1 s1 s1
d l1 f1 s1 -.s1 s1 d l1 f1 s1 -.si1 l1 f1 s1 s1
Ny ha- so- a- va- nao sy ny fi- tia- va- nao Je- ho- vah

 

                             
d -   s s s s -.f m f f f f -.m r
m1 -   m m m m -.r d r r r r -.d t1
s1 -   s s s s -.s s s s s s -.s s
d1 -   d1 m1 s1 d -.d d s1 t1 r s1 -.s1 s1
ô,     Na- ro- tsa- ka ho a- nay Mba hi- fa- li- a- nay

 

                       
m f.m r.d m -.f s l.f m r d -  
d l1.s1 f1.m1 d -.d d d d t1 d -  
d d d d -.r m f.l s f m -  
d d d d -.d d f1 s1 s1 d -  
Ka sa- tra a- to- lo- tray Ma- ndra- ki- zay    

 

Transpose
0
 1. Ny hasoavanao sy
  Sy ny fitiavanao,
  Jehovah ô.
  (Narotsaka ho anay
  Mba hifalianay
  Ka saotra atolotray
  Mandrakizay.)x2
 2. Ianao Mpamorona
  'Zahay foronina
  Hidera anao.
  (Fa lehibe tokoa
  Ny voninahitrao,
  Ny saotra sy ny haja koa
  Ho Anao tokoa)x2
 3. Hanoa Anao 'zahay,
  Ho irakao indray,
  Ry Tomponay,
  (Ka mba tahionao
  Sy hamasinona,
  Ho tena olom-baovao,
  Hiasa ho Anao.)x2

   
Tiona Advantista
17