Ny Tompo ankalazao

Clé
Eb
Mesure
4/4
Tempo
120
Feony HL 14, Tonony Rakotonjanahary
p       <               pp      
d - m - r d m f s - - - d - m -
s1 - d - t1 d d d t1 - - - s1 - d -
m - s - f m s l r - - - m - s -
d - d - s1 d d l1 s - - - d - d -
Ny   To-   mpo a- nka- la- zao       An-   da-  
Ho   -   de- rai- na a- nie       Ha-   tra-  

 

                <         f    
r d m f s - -   m - l - s d' d' t
t1 d d d r - -   d - d - d m r r
f m s l t - -   s - f - s s l s
s1 d d l1 s1 - -   d - f - m d f s
pa- ny ma- si- na       Fa   I-   ry re no na-
ny am- pa- ra- ny       Ny   a-   na- ran- tso- a-

 

                f              
d' - -   s - d' - l s s fi s - -  
m - -   m - m - r t1 m r r - -  
s - -   s - l - fi s l l t - -  
d - -   d - l1 - r m d r s1 - -  
nao       Ny   ta-   ny sy la- ni tra      
ny       I-   sa-   o- ra- na a- nie      

 

mf                       p      
m - s - l s f m r - d - d - f -
d - m - f r d d d t1 d - d - d -
s - d' - d' t l s s - m - m - l -
d - d - f1 s1 l1 d s1 - d - l1 - f1 -
De-   rao   re ha- trai- za ha- trai-   za   De-   rao  
Ha-   tra-   ny a- min' ny a-   vo   Ry   mpo-  

 

<                              
m r m f s - -   d - f - m f m f
d t1 d d r - -   d - d - d t1 d d
s s s l t - -   m - l - s s s l
d s1 d l1 s1 - -   l1 - f1 - d s1 d l1
ny i- ndra- fo- ny       De-   rao   koa ny he- ri-
ni- na an- tany ô       Ry   o-   lo- na ve- lo-

 

        f                      
s - -   d' - l - s f m d r - d -
r - -   d - d - t1 l1 d l1 t1 - d -
t - -   s - f - r f l m s f m -
s1 - -   m1 - f1 - s1 r l1 l1 s1 - d -
ny       He-   ry   to- ky ho an- tsi-   ka  
na       De-   rao   I- zy Ha- le- lo-   ia  

 

Transpose
0
Tiona Advantista
3
HL
14