O! Mamindrà fo amiko

Clé
Eb
Mesure
3/4
Tempo
100
A. Emiliarison
s1 s1 - d d - r m - r d - d.r d - l1
m1 m1 - s1 s1 - t1 d - s1 ta1 - ta1 l1 - l1
d d - m m - s s - f m f s f - f
d d - s1 d - r m - f s1 - m1 f1 - f1
O! ma-   mi- ndrà   fo a-   mi- ko   mba ma-   mi-

 

r d l1 s1 - - d - s1 s1 - d d - r.d
l1 - l1 m1 - - m1 - m1 m1 - s1 s1 - f1.s1
s f r s - - s - d d - m m - l.m
f1 - f1 d - - d - d d - s1 d - r.d
ndrà   fo Ray     ô!   Ia- nao   no fi-   a-

 

m - l s - m r - m fi - r s - - s -
d - r d - d l1 - l1 l1 - l1 t1 - - r -
s - f m - s fi - fi fi - fi s - - f -
m - f d - d r - r r - r s1 - - s -
                              t1  
lo-   fan' ny   fa- na-   hi- ko   ry Ray     ô!  

 

Isan'andininy

s s - f m - r.,m r d - l1 - l1.d s1 - s1 s - m
d d - l1 s1 - s1.,ta1 l1 l1 - l1 - l1.d d - s1 d - d
m m - r d - f.,s f f - d - f.s m - d m - s
d m1 - f1 d - r.,d f f - r - r.m d - d m - d
A- min'   ny e-   la- trao, Ray   ô!   no hi-   a- lo-   fa-

 

r - s d' - l s m -.d r d d f - s m - s1
t1 - m s - d s1 ta1 -.ta1 l1 l1 l1 d - l1 s1 - d
s - d m - f m d -.m f f f r - r d - m
s1 - d d - d m1 m1 -.s1 f1 f1 f1 l1 - f1 d - m1
ko   Ma- ndra-   pa- ha- la- san( ny lo- za re   Je- ho-   vah An-

 

r m r d - - - -   d - - r - - d -  
l1 d l1 s1 - - - -   l1 - d f1 - s1 m1 -  
f s f m - - - -   f - l l - d' s -  
f1 m1 r1 d1 - - - -   d - - f1 - - d1 -  
dri- a- ma- ni-           tra ô!     A-     men    

 

Transpose
0
 1. Ô! mamindrà fo amiko, mba mamindrà fo Ray ô!
  Ianao no fialofan'ny fanahiko ry Ray ô!

  Isan'andininy
  Amin'ny elatrao, Ray ô! no hialofako
  Mandrapahalasan'ny loza re Jehovah Andriamanitra ô!
  Amen
 2. Fa hitaraina amin'ny Avo indrindra aho
  Dia amin'Andriamanitra mahatanteraka ahy
 3. Anjely no hirahinao Jeso hampny ahy
  Raha toa ka misafoaka ireo mpanenjika ahy
Tiona Advantista
12