Toutes les partitions

Titre Auteur Mots clés
Jésus m'a donné la liberté JEM, 129
Indray andro any
test
Feo mamantonalina
Ny fiainako, he niova tokoa Feon'ny Faminaniana
O! Mamindrà fo amiko A. Emiliarison Tiona Advantista, 12
Iza no hiakatra A. Raoeliarijaona Tiona Advantista, 9
Efa ivelomako A. Raoeliarijaona Tiona Advantista, 182
Ry Tompo A. Raoeliarijaona Tiona Advantista, 14
Seigneur, à ton regard A.I. Peace HL, 23
Toi qui disposes Air silésien
Ianao no heriko Bessa
Hay teo foana i Kristy chorale Fiderana
Je vis ta liberté Chris Christensen, texte de Thierry Ostrini JEM, 439
La trompette sonne Corinne Lafitte JEM, 535
He tsara ny fonenana eto D. RASOLONJATOVO Tiona Advantista, 677
Ray ô! mamela Doudou RATOVOARIMINO
La Pâque F.-E. Belden HL, 628
Anio dia mandona Feony : C. Malan, Tonony : Rajoelison Tiona Advantista, 301, Feon'ny Faminaniana
Mihobia Feony : E. D. Excell, Tonony : Rabarijoel Tiona Advantista, 697, Feon'ny Faminaniana
Matokisa azy Feony : Herimihaona RAKOTOZAFINDRABE, Tonony : Rindramalala RAFANOMEZANTSOA
Ry mponina an-tany ô ! Feony : HL 1, Tonony : Rakotonjanahary HL, 1, Tiona Advantista
Ho avy indray Feony : J. Harker, Tonony : Rajoelison Tiona Advantista, 705, Feon'ny Faminaniana
Tsaroako eto izao Feony : L J Battmann, Tonony : Rabehiandrana Tiona Advantista, 700, Feon'ny Faminaniana
Jeso no mpiandriko Feony D. Riemens Tiona Advantista, 13
Deraiko Ianao Feony HL 12, Tonony Rakotonjanahary Tiona Advantista, 2, HL, 12
Ny Tompo ankalazao Feony HL 14, Tonony Rakotonjanahary Tiona Advantista, 3, HL, 14
Ny hasoavanao Feony HL 21, Tonony F.Ramanantsialonina Tiona Advantista, 17
Endrey ambony loatra Feony HL 435, Tonony Rajoelison Tiona Advantista, 16
Mihira fihiram-pifaliana Feony J.Mac Granaham, Tonony F. Ramanantsialonina Tiona Advantista, 200
Avia miondreha FFPM 6 Tiona Advantista, 15, FFPM, 6
O Fils de Dieu ! Franz ABT HL, 65
Cantique de Jean Racine Gabriel Fauré (1845-1924) Op. 11
Entends mon coeur Geoff Moore / Steven Curtis Chapman / Trad. François Reymond JEM, 570
Haleloia Georg Friedrich Haendel
Omeo fo mino Georg Friedrich Haendel
Sur le mont du Calvaire il était une fois Georges Bennard
Dites-le fort Graham Kendrick JEM, 615
Nous voici, Seigneur Graham Kendrick JEM, 351
Andriamanitra fitiavana Henri RATSIMBAZAFY
Misaotra anao aho Henri RATSIMBAZAFY
Tsy maintsy Herimihaona
Ahatsiarovako ny MAFA Herimihaona (France, Juillet 2021)
Iray ihany Herimihaona RAKOTOZAFINDRABE
Ny diantongotrao Herimihaona RAKOTOZAFINDRABE
Ilay ra Herimihaona RAKOTOZAFINDRABE
Raha niteny Herimihaona RAKOTOZAFINDRABE
Zanaka adala Herimihaona RAKOTOZAFINDRABE
Les traces de tes pas Herimihaona RAKOTOZAFINDRABE & Rindramalala RAFANOMEZANTSOA
Izaho Jehovah no matilo Herimihaona RAKOTOZAFINDRABE; 08 Juin 2016