Toutes les partitions

Titre Auteur Mots clés
Zanaka adala Herimihaona RAKOTOZAFINDRABE
Tsy maintsy Herimihaona
Tsaroako eto izao Feony : L J Battmann, Tonony : Rabehiandrana Tiona Advantista, 700, Feon'ny Faminaniana
Trop souvent je murmure Melle E. LASSERRE HL, 365
Toy ny diera Tonony Rakotonjanahary, Feony HL 4 Tiona Advantista, 5, HL, 4
Tompo ô, henoy Laurent RAKOTOMAMONJY
Toi qui disposes Air silésien
test
Tariho aho Tonony malagasy : Herimihaona, Feony : Brooklyn Tabernacle Choir
Tadiavo Jesoa R.Carmichael & Bessa
Sur le mont du Calvaire il était une fois Georges Bennard
Seigneur, à ton regard A.I. Peace HL, 23
Ry Tompo ô mpamindra fo Tonony Rajoelison, Feony HL 273 Tiona Advantista, 6, HL, 273
Ry Tompo 'zay fonenanay Tonony Rajoelison, Feony H.A. Miller Tiona Advantista, 7
Ry Tompo A. Raoeliarijaona Tiona Advantista, 14
Ry tanindrazanay malala ô Pasteur Rahajason, Norbert Raharisoa - 1958
Ry mponina an-tany ô ! Feony : HL 1, Tonony : Rakotonjanahary HL, 1, Tiona Advantista
Ray ô! mamela Doudou RATOVOARIMINO
Raha niteny Herimihaona RAKOTOZAFINDRABE
Pass it on Music Tihomir Lazic, Lyrics Kärt and Tihomir Lazic Theme song, Global youth leaders conference, 2018, Kassel, Germany, 31 July-August 4 2018
Omeo fo mino Georg Friedrich Haendel
O! Mamindrà fo amiko A. Emiliarison Tiona Advantista, 12
O Fils de Dieu ! Franz ABT HL, 65
Ny Tompo ankalazao Feony HL 14, Tonony Rakotonjanahary Tiona Advantista, 3, HL, 14
Ny ra nalatsaka N. Rakotoarivony & AMaRa
Ny loza mpisy Lala Jean
Ny lalan'ny hazo fijaliana Tonony malagasy : Herimihaona RAKOTOZAFINDRABE Via dolorosa, Aut. comp Billy Sparague & Niles Borob
Ny holatrao RALAMBOMIADANA N.R. 1984 Ny Feo Mamatonalina
Ny hasoavanao Feony HL 21, Tonony F.Ramanantsialonina Tiona Advantista, 17
Ny fiainako, he niova tokoa Feon'ny Faminaniana
Ny diantongotrao Herimihaona RAKOTOZAFINDRABE
Nous voici, Seigneur Graham Kendrick JEM, 351
Nous t'adorons Mlle A. PETAZ HL, 183
Misaotra anao aho Henri RATSIMBAZAFY
Misaora an'i Zanahary (saisie en cours) LMS Tiona Advantista, 18
Mihobia Feony : E. D. Excell, Tonony : Rabarijoel Tiona Advantista, 697, Feon'ny Faminaniana
Mihira fihiram-pifaliana Feony J.Mac Granaham, Tonony F. Ramanantsialonina Tiona Advantista, 200
Miderà an'i Jehovah M. Randriamiarana Tiona Advantista, 8
Matokisa azy Feony : Herimihaona RAKOTOZAFINDRABE, Tonony : Rindramalala RAFANOMEZANTSOA
Mamiko loatra Tonony D. Rasolonjatovo, Feony HL 293 Tiona Advantista, 422, HL, 293
Les traces de tes pas Herimihaona RAKOTOZAFINDRABE & Rindramalala RAFANOMEZANTSOA
Le vent soufflait... J.-B. DYKES
La trompette sonne Corinne Lafitte JEM, 535
La Pâque F.-E. Belden HL, 628
La force est en Christ L. E. JONES JEM, 81
Kalvary Sedinirina (FLM Tanora Masina Itaosy) FLM, Tanora Masina Itaosy
Jésus m'a donné la liberté JEM, 129
Jesosy no tena vato fehizoro Ndriana RAMAMONJY
Jeso no mpiandriko Feony D. Riemens Tiona Advantista, 13
Jehovah no mpiandry ahy Tonony Jeanne Ratsirison, Feony By Jessie Seymour Irvine, Arr Mamy J. Ratsirison Tiona Advantista, 10